MVO

  voor mens en
natuur

Wij ondernemen Maatschappelijk Verantwoord (MVO) en volgen de principes van Corporate Social Responsibility (CSR). We nemen de maatschappelijke, sociale en milieu-impact van onze activiteiten zeer serieus. Dit betekent dat wij niet alleen streven naar winst, maar ook naar positieve effecten op de samenleving en het milieu. Een van de manieren waarop wij MVO toepassen, is door duurzaamheid op te nemen in ons bedrijfsmodel. We streven ernaar om de milieu-impact van ons productieproces zoveel mogelijk te minimaliseren. Dit doen we door gebruik te maken van herbruikbare glazen potten voor onze producten, waardoor we afval verminderen en grondstoffen besparen.

Daarnaast nemen we onze sociale verantwoordelijkheid serieus. We ondersteunen lokale leveranciers en streven naar eerlijke handel, waardoor we de welvaart binnen de gemeenschap bevorderen. We investeren ook in onze medewerkers door te zorgen voor goede werkomstandigheden en mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Bovendien zijn we ook actief betrokken bij verschillende maatschappelijke projecten. We werken samen met scholen en andere organisaties om bewustwording te creëren over het belang van gezonde voeding en duurzaamheid. We organiseren activiteiten met en voor de buurt om op een fijne manier met elkaar om te gaan.

In al onze activiteiten laten we zien dat MVO niet alleen over bedrijfsethiek gaat, maar ook over het creëren van waarde voor klanten, werknemers en de bredere samenleving.

We houden rekening met persoonlijke omstandigheden van onze medewerkers en bieden veel ruimte voor ontwikkeling. Kesbeke is voor het onderwijs een erkend leerbedrijf. Zo hebben we ook speciale programma's voor scholen. Scholieren kunnen ook een kijkje in de fabriek nemen en zelf zuur inleggen. Deze programma's worden door onze eigen mensen begeleid. Ook ondersteunen we initiatieven van onze medewerkers. Natuurlijk wordt een plaatselijke voetbalclub gesteund, maar ook wordt samengewerkt met grote landelijke organisaties als KiKa, KWF en andere goede doelen.

 

Jaarverslag MVO